Подаване на жалби

  1. Подаване на жалба към „Кредито“ ООД чрез:
    • Телефонно обаждане на 0700 700 02;
    • Имейл до info@credito.bg;
    • Писмо, адресирано до “Кредито“ ООД на следния адрес:  гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 51Г, офис 32

     Ако изберете да подадете своята жалба чрез имейл или писмо, молим да посочите следните данни, с цел по-бърза и лесна обработка:

· Трите имена на жалбоподателя

· ЕГН

· Мобилен телефон

· Номер на договор за заем

· Оплаквания на жалбоподателя (опишете всички обстоятелства, свързани с проблема)

· Искания на жалбоподателя (конкретизирайте какво очаквате или искате от нас да направим)

· Приложени документи (прилагат се копия на документи, които са свързани с проблема, ако има такива)

· Дата

· Подпис (ако подавате жалбата в писмен вид на адреса, посочен по-горе)

След подаване на жалбата, чрез една от горепосочените опции, ние ще я обработим и ще Ви изпратим отговор в срок до 7 /седем/ работни дни след регистрирането ѝ при нас. Нашият отговор ще получите по един от горепосочените начини за комуникация. При нужда от допълнителна информация, за да обработим Вашия сигнал, ние си запазваме правото да се свържем с Вас.

 

  1. Подаване на жалба към Комисия за защита на потребителите: 

      · По електронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, като изберете и попълните Електронната форма за подаване на жалба/сигнал

    · Лично, чрез подаването ѝ в удобно за Вас представителство на Комисията за защита на потребителите в страната /адреси на представителствата можете да намерите в следния раздел на страницата на КЗП: https://kzp.bg/kontakti