Администратор на лични данни

Кредито ООД е администратор на личните данни заведен в КЗЛД под номер 435049.